Föreläsning / Workshop – röstfriskvård…

David håller i workshops och föreläser på ett inspirerande och underhållande sätt om: presentationsteknik, talarträning, retorik och röstfriskvård. Alltid med kroppens viktigaste verktyg för kommunikation i fokus – rösten. Att medvetandegöra hur vi använder den, och vad vi kan göra för att vässa oss i den muntliga delen av retoriken, väcker snabbt nya insikter. Tipsen är enkla att ta till sig och alla kan utvecklas. Det är roligt, lärorikt och det är inte ovanligt att många av deltagarna eller åhörarna väljer att ta både ett och två steg utanför sin comfort zone under tillställningen. 

Föreläsningen och/eller workshopen utformas så att tyngdvikten hamnar på det som din organisation eller företag har störst behov av.

  • Retoriska redskap – För dig som vill att folk lyssnar när du talar. Studier pekar på att det handlar mer om HUR du säger något än specifikt VAD det är du säger som är avgörande för om du når fram med ditt budskap eller inte. Den kan till exempel handla om: dynamik, tonfall, pauser och närvaro. Och att ibland våga skippa PowerPoint och lita till sin egen röst, personliga uttryck och förmåga att trollbinda de som lyssnar.
  • Röstfriskvård – Så mycket som en tredjedel av Sveriges arbetsföra har ett så kallat röstyrke. Behovet av förebyggande röstfriskvård, för att undvika framtida skador på stämbanden, är stort. En nyuppkommen situation, som många blir trötta i rösten av, är att prata i möten via till exempel Teams och Zoom. Rösten ska hålla och låta okej hela livet – både IRL och Digitalt.      
  • Scenstress – En effektiv andningsteknik (magandning) kan vara helt avgörande för om du känner dig bekväm och har kul framför dina åhörare eller helst av allt vill fly därifrån fortast möjligt. Det är också den bästa investeringen du kan göra i dig själv för att din röst ska hålla, låta bra, nå ut och för att öka din pondus och närvaro på podiet.

Tid: Från 40 min till heldagsarrangemang.  

Språk: Svenska/Engelska