Online-workshop ”rösten i Digital kommunikation”

Antalet människor som kommunicerar digitalt via zoom, Teams eller liknande har av förklarliga skäl ökat markant den senaste tiden.

Fantastiska möjligheter har öppnats upp och en stor del av möten, utbildning etc. kommer att genomföras digitalt även när vi inte har en pandemi.

Men många berättar att de känner sig trötta fortare i online-möten jämfört med möten på plats.

Röstens betydelse ökar och kroppsspråkets betydelse minskar eftersom vanligtvis så syns helt enkelt en mindre del av kroppen på skärmen än IRL.

Eftersom vi inte kan kommunicera med våra kroppar så mycket som vi är vana vid försöker vi kompensera detta med bland annat rösten. Detta kan innebära att man ”överarbetar kommunikationen”, går upp i ett högt röstläge, andas ytligt uppe i bröstet, känner mer stress och blir röst-trött fortare.

I vanliga fall kan vi läsa av respons på det vi säger genom att tolka våra lyssnares kroppsspråk. Samma möjligheter, att värdera hur det tas emot, har vi inte digitalt. Hur förhåller man sig till det? Ökar det kanske stresspåslaget att ha sämre koll på hur det jag säger tas emot.

I den här online-kursen får deltagarna tips och tricks specifikt utformade för digital kommunikation.

David Sennerstrand är utbildad till sång- och röstcoach på Stockholms Musikpedagogiska Institut och har över 15 års erfarenhet av att undervisa i sång och tal. Han har genom sitt företag Snacka Sunt fått flerårig erfarenhet av att arrangera workshops i Röst och kommunikation inom näringslivet. 

Hur: Online.

Antal tillfällen: Anpassningsbart (vanligtvis 1-3 tillfällen)

Antal deltagande: Från 4 deltagare och uppåt per kurs. 20-30 deltagare per tillfälle är vanligast. Men har också arrangerat workshops för ca hundra deltagare. 

Genomförs online via Teams, Zoom eller annan digital plattform.

Bokas på manvillju@snackasunt.se