Hjälmen skyddar knappt någonting enligt ny undersökning

Enlig en undersökning från London University så skyddar hjälmen knappt någonting mot huvudskador vid kollisioner med motorfordon.

Inget fel att bära hjälm men i debatten, i Sverige, lyfts den ofta fram som den enda riktiga och rätta säkerhetsåtgärden. Visst skyddar hjälmen men personligen tror jag det att det är mycket viktigare med bra lysen och att anpassa sin cykling efter rådande trafiksituation.

Hjälmen kan, för vissa, leda till att de tror att de är osårbara och istället utsätter sig själva för större risker än vad de hade gjort om de inte haft någon. Därför är jag tveksam till, om man egentligen har så mycket att vinna på en offensiv hjälmpropaganda. En hjälmlag vore rent av helt korkad, då allt tyder på att cyklandet skulle minska och således leda till sämre folkhälsa.

För lite motion och rörelse leder ofta till hjärt och kärlsjukdomar och att människor dör i förtid. Cykling leder till det motsatta. Det måste alltid vägas in när man reflekterar över lagar och regler som på sikt kan leda till sämre folkhälsa.

/DS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *