Hjälmen skuld till tragisk olycka

Hjälmen skuld till tragisk olycka

Pratade just med en bekant, ett par kvarter bort. Han kände till en kille som varit med om en riktigt tragisk cykelolycka för ett par år sedan.

Killen är ute och cyklar i Stockholms innerstad då plötsligt hjälmen glider ner, rakt över ögonen, så han under några sekunder inte ser någonting alls. Han släpper styret med ena handen och försöker rätta till hjälmen samtidigt som han kör rakt in i en lastbil. Utgången blir värsta tänkbara och slutar med totalförlamning.

Ofta, när det gäller cykelolyckor, hör man det motsatta. Hur viktigt det är att ha hjälm och att den kan rädda liv. Personligen har jag inget emot hjälm men anser att det finns en övertro på den. Visst, det är ett skydd men inget superskydd. Man är fortfarande ganska oskyddad och därför är det bästa ”skyddet” att anpassa cyklandet efter rådande trafiksituation. Det finns en risk att vaggas in i falsk trygghet: ”Jag kan köra hur fort som helst för jag har ju hjälm på mig.”

Tragiska olyckor händer och kommer alltid att hända – med eller utan hjälm. Att predika hjälmen som den ultimata och enda lösningen kommer inte att leda till färre. Däremot är jag övertygad om att en god och välplanerad cykelinfrastruktur skulle kunna göra underverk.

/DS

 

17 svar på ”Hjälmen skuld till tragisk olycka”

 1. Hjälmen är inte den ultimata och enda lösningen. Jag tror också att välplanerad cykelinfrastruktur skulle kunna göra underverk. Men jag har en arbetskamrat vurpade och slog skallen i asfalten utan Hjälm. Han bröt nacken och såg inte bra ut i skallen efter vurpan…. Hjälm på!

  Om du använder hjälm är du också en bra förebild för dina och andras barn. För dem är det lag på att bära hjälm när de cyklar tills de fyller 15 år. Och det är svårt att förklara för dem varför ditt huvud skulle vara mindre ömtåligt än deras

 2. Men det är viktigt att inte bara stirra sig blind på att ha hjälm eller inte. Holland är världens säkraste cykelland med minst olyckor men inte en kotte har hjälm. Däremot världens bästa cykelmiljö. Jag får vibbarna att trafikverket vill lösa hela grejen med massa hjälmpropaganda och en hjälmlag. Billigare än att satsa på cykelinfrastruktur javisst, men inte i närheten så effektivt.

 3. David jag tror vi har ganska lika syn på detta.
  Jag har ansträngt mig på förmiddagen att försöka att påverka @UllaHamilton via Twitter, så att hon försöker att hjälpa till bredda cykelbanorna tillräckligt mycket.
  Stockholms cykelplan som nu är på remiss. Försöker att få hon att förstå att vi skall efterlikna Holland.

  Jag visar på min blogg idag hur det är att Cykla i Holland: Vad är det som är så speciellt med att cykla i Holland?

 4. Haha, henne har jag också gett mig på, irl. Hon stod vid ett valtält, senaste valet och jag tog sikte och rusade. När jag börja prata om sammanhängande och breddade cykelbanor (som i Köpenhamn) börja hon snacka om hur dåligt utbyggd kollektivtrafiken är i Köpenhamn. Snacka om fly från saken. Hon är inte lätt att tass med.

  I Holland finns en hel struktur och ett samhällstänk där cykeln spelar en av huvudrollerna. Ska åka dit i början av Juni med tåg+brompton och ta mängder av bilder och själv uppleva riktig cykelinfrastruktur. Då kommer jag ha mer att tillföra i den frågan.

 5. Köpenhamns kollektivtrafik är väl inte dåligt utbyggd. I både metron och pendeltågen får man ta med cyklar gratis, hela dygnet.

  Och i Stockholm, som jag antar att Hamilton jämför med, går det ofta minst lika fort att cykla som att åka kollektivt.

  Angående hjälmar kan jag påpeka att när fler bär hjälm blir det inte färre som får skallskador. Troligen för att den falska tryggheten tar ut skyddseffekten som David var inne på. Se svenska wikipedias hjälmartikel för vidare källhänvisningar.

 6. En annat argument Hamilton lyfte fram var att om man skulle bredda cykelvägarna i innerstan så skulle man behöva ”stjäla” en bit av gatan från bilarna. Det gick ju inte eftersom det är viktigt för utryckningsfordon att kunna komma fram vid utryckning.

  Upp och nervänt resonemang då färre bilar och fler cyklister skapar mer utrymme på vägarna – inte mindre.

 7. En fråga till dig, om en olycka inträffar på grund av att man glömt spänna fast hjulet. Skall man då anse att det är farligt att cykla? Så uppfattar man ditt inlägg! Hur skall hjälmen kunna var farlig om man spänt den rätt?
  Du skrev i ett tidigare blogg, hjälmen skyddar knappt någonting mot huvudskador vid kollisioner med motorfordon.
  I den vanligaste cykelolyckan, är man singel och varje år drabbas ca: 3500 cyklister av skallskador. Undrar om du tror man kan välja olyckstyp?
  Om man sen vill välja riskera livet är en annan fråga.

 8. Visst är det frivilligt med hjälm (och vi har den trafiksituation som vi har nu) men även en liten huvudskada kan förosaka exempelvis en hjärnblödning som i värsta fall kan innebära ”yrkesförbud” inom ditt arbetsliv. Tänk också på att du är ansvarig för dina barn. Vem har det ekonomiska ansvaret för dem om du inte kan jobba fullt ut?

  Ett klipp från 2010:

  ….”Förra året drabbades 142 hallänningar av huvudskador på grund av att de cyklade utan hjälm. Huvudskador, som är vanliga vid cykelolyckor utan hjälm, kan ge livslånga skador och problem för den som drabbas. Att samhället känner till cykelolyckornas egentliga omfattning är extra viktigt för att förebyggande åtgärder i trafiken prioriteras, menar Maria Krafft.
  – Det har lagts mycket kraft på att förebygga olyckor i biltrafiken. På cykelsidan finns tyvärr inga motsvarande insatser. Det som cyklisten själv kan göra är att använda cykelhjälm, den har stor betydelse för att förhindra skallskador.” ….

 9. Men Gert och Anders ni måste försöka förstå mig rätt i det här: Ha hjälm, det är väl jättebra. Men hjälmdebatten i det här landet är så onyanserad att man mår dåligt av den. Man tror att hjälmen skulle vara den ultimata lösningen för att förhindra olyckor. Och visst, den kommer säkert, och har, förhindrat en del skallskador. I debatten(som tyvärr är för ensidig för att kallas debatt) pratas det för mycket om hjälm och för lite om en välutbyggd cykelinfrastruktur för att förhindra olycksfall. Jag menar att du inte är speciellt skyddad som cyklist även om du har hjälm – därför måste man toksatsa på sammanhängande och breddade cykelbanor. Det är det bästa skyddet. Vi kan lära det från bl.a. Holland. Dessutom så finns det undersökningar som visar på att cyklister med hjälm ofta är överrepresenterade i olycksstatistik, dessutom att bilister omedvetet kör närmre cyklister med hjälm. Det finns all anledning att ifrågasätta hjälmens effektivitet som skydd innan man vet säkert. Men i det här landet är folhälsan ett mycket större problem än cykelolyckor. Så det värsta vore, om man med ett hjälmtvång, minskade antalet personer som väljer att cykla.

 10. Gert och Anders, genomsnittliga vårdtiden för en cyklist med skallskada är 1,7 dagar. Man kommer alltså hem från sjukhuset dagen därpå. Det tycker jag inte låter som att man kommer få bestående men. Källa wikipedia/VTI.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm

  Och antalet som drabbas är 1300 om året, inte 3500. Den högre siffran gäller akutmottagning, alltså även de som skickades hem utan att läggas in för vård.

  David har helt rätt i att cykelhjälmsdebatten är helt urspårad. Ibland låter det som att man får permanenta hjärnskador om inte huvudkudden är mjukast möjliga.

 11. Finns ett intressant inlägg på Cycleville Sthlm om saken:

  Särskilt i Danmark är debatten om cykelhjälm tämligen högljudd. Motståndarna pekar på att det kraftiga kampanjandet för användning av cykelhjälm minskar viljan att cykla, minskar antalet cyklister. Vilket innebär sämre hälsa hos befolkningen med ”välfärdssjukdomar” som följd. Efter att Australien införde hjälmlag i början av 90-talet minskade exempelvis cyklandet där kraftigt, enligt Bicycle Helmet Research Foundation.
  Europeiska cykelförbundet (ECF, European Cyclists Federation) ställer sig ytterst tveksam till nyttan med hjälm. Deras ståndpunkt är att hjälmanvändning måste vara frivilllig. De hävdar att det inte finns några klara belägg för att hjälmar skyddar i särskilt hög grad, däremot finns det belägg för att pro-hjälmkampanjer minskar antalet cyklister. Vilket leder till sämre hälsa och faktiskt en ökad osäkerhet i trafiken (se inlägg).
  Visste du att det statistiskt sett  skulle ta 21 000 år för en normalcyklist utan hjälm att råka ut för en dödsolycka? Det hävdar i varje fall ECF som refererar till en undersökning från 2007.
  Statistiskt är för övrigt risken att råka ut för en huvudskada större om du går än om du cyklar, enligt Bicycle helmet research.”

  Läs hela http://www.cycleville.se/2010/12/ar-cykelhjalm-en-bluff/

 12. Hej David!
  Tyvärr, den onyanserade debatten tycker jag du står för, skylla på en hjälm. Var i statistiken finns dom som har räddat sitt liv genom att använda hjälm. Statistiken är väldens största bluff, den kan alltid utformas så att det gynnar den som skapat den. Jag har sett en tjej med hjälm som åkte med huvudet först i marken framför cykeln, sen har jag odiskutabelt, räddat mitt liv genom hjälmanvändning.
  En sak som du missat är, jag har aldrig skrivet mig vara för hjälmlag.

 13. Men vad bra Gert, då är vi ju överens. Du vill inte ha en hjälmlag och jag vill inte ha en lag som förbjuder hjälmar – man får helt enkelt göra som man vill.

 14. Gert, det finns två bra sätt att föra statistik på hjälmars skyddseffekt. Det ena är att fråga sig om cyklister med skallskador är sämre på att bära hjälm. Det har man kollat och så är det, hjälm halverar risken för skador. Se wikipedia, länk ovan.

  Men det finns ett andra sätt att föra statistiken, nämligen vad händer när fler bär hjälm. Då kan man se att skallskadorna inte minskar. Båda metoder är vetenskapligt utforskade, se wikipedia för källhänvisningar.

  Det är alltså inte entydigt så att hjälmar ger ett bra skydd.

 15. Erik !
  Jag förordar inte hjälmlag – och användningen ÄR frivillig!
  Och som Maria Krafft noterar i Folksam’s artikel nedan att cyklismens infrastruktur i Sverige är undermålig jämfört med övriga trafikslag – större ansvar för den enskilde cyklisten förordas.
  Pseudovetenskap eller ej Folksam har vad jag vet tillförlitlig trafikstatistik. Folksam hade uppfattningen ifjol att även lindriga huvudskador kan ge ALLVARLIGA men på sikt (apropå ditt twittrande).

  http://media.folksam.se/sv/2011/06/27/stort-morkertal-for-cykelolyckor-visar-ny-olycksstatistik/

  Lägg krafterna på minskad användning av mobiltelefonen i trafikrummet istället. Gäller både fotgängare, cyklister och bilister. Snacka om störande trafikfara.

  Fast cyklismens ringa utbredning är ett övergående problem som kommer lösas (automatiskt) inom ett ringa antal år senast innan decenniet är slut.

 16. Anders, Folksam är ett kommersiellt bolag som jobbar på en konkurrensutsatt marknad. Deras uppgift är att tjäna pengar, inte öka trafiksäkerheten för hela befolkningen. Och det är hjälmlag för barn i Sverige.

  I pressmeddelandet omtalas en ny mätmetod som omfattar ”en riskmetod som värderar risken för medicinsk invaliditet”. Det är alltså inte det faktiska utfallet utan någons riskbedömning.

  Annat citat: ”Huvudskador leder betydligt oftare till livslånga problem jämfört med andra skador.”

  Det låter ju läskigt men varför redovisas inga siffror? Om det nu är så många cyklister som får permanenta hjärnskador så är det väl bara att redovisa antalet och inte bara komma med vaga antydningar.

  Dessutom är det långt ifrån bara cyklister som får huvudskador. Till exempel drabbas 30 000 personer av stroke varje år. Det förebyggs bl a genom daglig motion. http://www.nhr.se/diagnoser/stroke/neuroguiden/forekomst-och-orsaker-neuroguiden/

  Enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet drabbas 17 000 personer varje år av hjärnskakning. Det innebär att 92% av alla hjärnskakningar drabbar någon som INTE cyklade.

  Det är bra att det forskas på hjärnskakningar men det är främst en fråga för hur sjukvården ska efterbehandla. Det är inte farligare än så.

  Och något mörkertal finns inte. Sjukhusen har rapporterat in det Folksam pratar om ända sedan 1998 och uppgifterna redovisas av myndigheten Trafikanalys. Det är 14 år gamla nyheter Folksam kommer med.

 17. Pingback: julius

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *