Trafikslagsdiskriminering – ett rätt bra ord

Häromdan hade vi besök av en föreläsare på kulturskolan. Jämställdhet var ämnet.

Kan man göra kopplingar till cykling av det? Jo det går bra.

Föreläsaren radade vid ett tillfälle upp de sju skyddade diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Det fick mig att tänka på Malin Wollins inlägg i Aftonbladet ”Amatörcyklister, ni är inte en förtryckt grupp” 6/8 där hon raljerar över cyklister (LÄS) som argmejlar henne frustrerade över hennes nidbild av dem. De beskriver sig tydligen som en ”förtryckt grupp”. Bland alla mail hon får från upprörda cyklister så är de mailen värst menar hon, och frågar sig om hon missat att någon utrensning, likt judeutrotningen, av vita medelålders män i cykelbyxor någonsin ägt rum.

Och det kan man ju tycka är kul och snärtigt, men att inte erkänna den rådande trafikmaktordningen tyder på naivitet och okunskap.

Ett trafikslag som fått sina små osammanhängande ytor tilldelade att röra sig på enbart för att inte vara i vägen för de ”riktiga fordonen”, ett trafikslag som tvingats leva sitt eget liv och förpassats ut från det etablerade trafiksystemet, ett trafikslag vars pyttesmå vägar plötsligt bara tar slut utan vidarehänvisning – vore det inte träffande med ett sammanfattande ord som trafikslagsdiskriminering för att beskriva detta.

Och det är ingen cyklist som jämför sig med historiens mest förtryckta grupper Malin Wollin. Trafikapparaten är en helt annan fråga. Men om man ständigt som trafikantgrupp tilldelats konfliktdesign där hälften av alla cykelolyckor beror på dåliga cykelvägar är det rätt lätt att hålla sig för skratt över ditt förlöjligande av cyklister som bara önskar en mer rättvis fördelning av stadsutrymmet samt representera ett fordon som tas på allvar i stadsplaneringen.

Min poäng är inte att lägga till Trafikslagsdiskriminering i de sju skyddade diskrimineringsgrunderna. Man bör lära sig skilja på det ena och det andra.

Men att en oskyddad och skör trafikantgrupp som cyklisterna är, inte skulle kunna få lov att känna sig diskriminerade eller rent av förtryckta, är en ganska märklig och omogen åsikt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *